Urząd Miejski - Wrocław

Spotkanie z interesariuszami w urzędzie miejskim (grupą skierowaną do współpracy przy projekcie), wprowadzenie do projektu i planowanych działań.

19 czerwiec 2018 – Spotkanie w UM Wrocławia

Przeczytaj także: