Urząd Miejski - Wrocław

Zaproszenie Urzędu Miejskiego do udziału w projekcie, jako głównego interesariusza, spotkanie z Jackiem Sutyrykiem dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych UM.

17 marzec 2018 – Spotkanie w UM Wrocławia

Przeczytaj także: