Diagnoza potrzeb i oczekiwań seniorów w zakresie usług społecznych na Popowicach.

kwiecień-maj 2019 – BADANIE ANKIETOWE

Przeczytaj także: