Wyjazdy studyjne mające na celu poznanie stosowanych w Polsce rozwiązań z zakresu co-housingu ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów projektowania usług (co-creation) oraz barier i czynników sprzyjających istniejącym rozwiązaniom.

Styczeń 2019 – marzec 2020 – Benchmarking, wyjazdy badawcze

Przeczytaj także: