Analiza interesariuszy i opracowanie planu pilotażu.

Styczeń-czerwiec 2018 – Desk research dokumentów strategicznych Wrocławia

Przeczytaj także: