Spotkanie reporterów 08.05.2019

Konwersacja zamiany (Conversation of change) – dyskusja dotycząca współtworzenia w Polsce. Zapoznanie z Raportowaniem Społecznym.

7 maj 2019 – 2 spotkanie Grupy SMS

Przeczytaj także: