Warsztaty - Design Thinking 2

Warsztaty w metodologii Myślenia Projektowego (Design Thinking) z lokalnymi liderami senioralnymi. Warsztaty poruszające główne potrzeby mieszkańców Popowic, wynikające z wcześniejszych diagnoz.

Listopad-grudzień 2018 – Warsztaty Design Thinking

Przeczytaj także: