Uniwersytet Wrocławski

Wprowadzenie do projektu, zapoznanie interesariuszy z ideą i planowanymi kierunkami działań, zaproszenie do współpracy. Interesariusze: Rektor UWr, Urząd Miejski, Wrocławska Rada Seniorów, Grupy Dialogu Społecznego, Proboszcz o. Jerzy Ditrich OMI, Vantage Development.

Kwiecień-czerwiec 2018 – Spotkania z interesariuszami

Przeczytaj także: