Spotkanie "Otwarte Popowice"

Spotkanie inaugurujące działaność Laboratorium Popowice, inicjujące współpracę z interesariuszami, pierwsza diagnoza podstawowych potrzeb mieszkańców Popowic w wieku senioralnym.

28 wrzesień 2018 – Open Space

Przeczytaj także: