Spotkanie Reporterów Społecznych

Powołanie grupy Współtwórców Popowic. Prezentacja pieszego prototypu Sąsiedzkiego Miejsca Spotkań (SMS Popowice). Doprecyzowanie i redefiniowanie zaprezentowanej koncepcji.

15 marzec 2019 – Grupa Współtwórców Popowic

Przeczytaj także: