Spotkanie Rady Interesariuszy

Spotkania w ramach współpracy organizacji pozarządowych z gminą m.Wrocław. Spotkania warsztatowe mające na celu wypracowanie lokalnej wizji Centów Aktywności Lokalnej.

Styczeń 2019 – styczeń 2020 – Spotkania z NGO i gminą Wrocław

Przeczytaj także: