Departamentu Spraw Społecznych we Wrocławiu

W dniu 17 marca 2018 odbyło się spotkanie z Jackiem Sutrykiem dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych we Wrocławiu.

Ze strony beneficjentów projektu w spotkaniu uczestniczyli, Agata Bulicz, Jerzy Lech, Marian Ferenc, przedstawiciele Fundacji Aktywny Senior.

Celem spotkania było poinformowanie przedstawiciela Gminy o projekcie Współtworzenie usług publicznych w EuropieCo-Creation of public services in Europe„. Projekt realizowany w ramach Programu Horyzont 2020 w okresie 2017-2020.

W trakcie spotkania przedłożono  macierz Obszary wsparcia osób starszych w zapisach aktualnie obowiązującej strategii rozwoju Wrocławia „Strategia Wrocław 2030” na podst. modelu zaproponowanego w opracowaniu „System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania. Przegląd sytuacji, propozycja modelu. Synteza„, praca zbiorowa pod redakcją Barbary Szatur-Jaworskiej i Piotra Błędowskiego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 2017. Wystosowano też  zaproszenie dla  Gminy Wrocław jako Interesariusza do w/w projektu.

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych przyjął zaproszenie do udziału Gminy Wrocław w projekcie „Co-Creation of public services in Europe„, przyjął przekazane dokumenty i zadeklarował wskazanie kompetentnych osób do stałej pracy w projekcie oraz organizowanie kwartalnych spotkań dyrektorów departamentów i kierowników kluczowych jednostek w celu wspólnego omawiania postępów w realizowanym projekcie.

Spotkanie z Dyrektorem DSS

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *