Anna Miśniakiewicz, członek zespołu projektowego Laboratorium Popowice – 15 września 2020 roku obroniła na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej pracę doktorską, dotyczącą wpływu przestrzeni miejskiej na seniorów.

Część pracy zawierała badania prowadzone w ramach projektu ProPoLab na Popowicach, pomimo faktu iż projekt dotyczy usług publicznych. Badania prowadzone przez zespól projektowy na Popowicach dotyczyły bowiem szerokiego spektrum potrzeb seniorów, względem otaczającej ich przestrzeni i osiedla – zarówno usług, jak i przestrzeni publicznej czy mieszkalnej. Miasto, tak jak i osiedle jest bowiem strukturą złożoną z powiązanych ze sobą dwóch podsystemów – urbanistycznego i społecznego.

W rozprawie doktorskiej „Rola przestrzeni miejskiej w społecznej aktywizacji środowiska senioralnego” podjęto interdyscyplinarny i ważny- nie tylko w wymiarze krajowym – temat, dotyczący powiązania i wpływu przestrzeni miejskiej na aktywność, a tym samym, na jakość życia osób starszych.

Rozprawa może stanowić ważną bazę informacji dla architektów, podejmujących się kształtowania środowiska miejskiego, sprzyjającego
aktywności osób starszych, a tym samym łatwiejszemu funkcjonowaniu wszystkich grup społecznych zagrożonych wykluczeniem. Istotnym elementem są przedstawione wnioski oraz określenie wytycznych i schematu działania przy projektowaniu, a także odpowiednim planowaniu przestrzeni, miejsc i usług skierowanych do seniorów. Planowanie to czynione jest w oparciu o lokalną kulturę i styl życia, przyjmując, jako punkt wyjściowy prac projektowych – określone metody konsultacji z przedstawicielami osób starszych tej społeczności.

Część pracy, dotycząca konsultacji opierała się na badaniach przeprowadzonych na Popowicach w ramach Laboratorium Popowice. Działania w ramach międzynarodowego projektu CoSIE i ProPoLab mają szerokie spektrum problematyki i poruszają ważne kwestie związane ze starzeniem się
społeczeństwa, co – jak potwierdza praca – może przysłużyć się różnym dziedzinom. Główne wnioski rozprawy pokrywają się z konkluzjami Laboratorium Popowice, aspekt społeczny jest bowiem kluczowy zarówno w kwestii usług jak i architektury.

Infrastruktura miejska wymaga wielu przekształceń. Po to, aby stała się dostępna dla wszystkich osób, należy położyć szczególny nacisk na osoby z problemami ruchowymi. Bez zaspokojenia takich bazowych kwestii, ciężko będzie zachęcić osoby starsze do aktywnego spędzania czasu na wolnym powietrzu. W świetle badań seniorzy potrzebują utrzymywać więzi z ludźmi i otoczeniem, spędzać wspólnie czas, mniej lub bardziej aktywnie; preferują jednak możliwość integracji pod dachem, aniżeli na świeżym powietrzu.

Możliwość utrzymywania więzi międzyludzkich, ma bezpośredni związek z otaczającą przestrzenią i jej dostosowaniem do obniżającej się sprawności psychofizycznej osób starszych. Praca doktorska Anny Miśniakiewicz ma na celu wzbudzenie zainteresowania szerszej grupy polskich projektantów problematyką i kwestią kształtowania środowiska miejskiego. Takiego, które będzie sprzyjało aktywności osób starszych oraz pozytywnym zachowaniom społecznym. Problem ten staje się niezwykle ważny w świetle zbliżającej się zapaści demograficznej.

Z całą pracę doktorską można zapoznać się tutaj.

Miasto i seniorzy

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *