Podsumowanie projektu ProPoLab

Podsumowanie projektu ProPoLab

Spotkanie podsumowujące projekt laboratorium Popowice, miało miejsce w Fundacji Aktyny Senior. Wzięli w nim członkowie zespołu projektowego. Ze strony Uniwersytetu…