Ankieta została przeprowadzona za pośrednictwem strony internetowej projektu i profili w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter itp.) wśród seniorów, przedstawicieli organizacji społecznych i innych interesariuszy. Ankieta pomogła nam ocenić program pilotażowy i dała nam pogląd na zmiany, jakie zaszły w świadomości beneficjentów oraz świadomość ich zdobytej wiedzy.

Ewaluacja pilotażu z beneficjentami

Przeczytaj także: