Tallin - 14-15.06.2019

Seminarium omawiające teoretyczne aspekty procesu współtworzenia, wymiana doświadczeń między partnerami.

14-15 maj 2019 – Spotkanie pilotów grup B i C w Tallinie

Przeczytaj także: