Uniwersytet Wrocławski

Notatka projektowa z dnia 14.09.2018

W spotkaniu wzięły udział Anna Miśniakiewicz oraz Hayley Trowbridge. Najważniejszym punktem spotkania było potwierdzenie terminu przyjazdu i odbycia się warsztatów…