Spotkanie projektowe - 30.04.2019

Notatka projektowa z dnia 30.04.2019

W trakcie spotkania omówiono zagadnienia, związanych z wyjazdem do Talina, kwestie z PVM, ProPoLab (relacje z Interesariuszami, pakiet WP6). Dokonano…