Wydział Politologii

Notatka projektowa z dnia 14.12.2017

Celem spotkania było omówienie wniosku projektowego, wzajemne rozumienie zawartych w nim swoich przyszłych działań i zadań. W spotkaniu udział wzięli:…