Co będzie się działo na Popowicach?

Fundacja Aktywny Senior w oparciu o swoje cele statutowe w początkowym okresie swojej działalności prowadziła szkolenia, aktywizujące osoby starsze głównie dla mieszkańców osiedla Popowice. Wiodącymi obszarami działań były szkolenia w celu podniesienia wiedzy informatycznej, ruchowej, ochrony zdrowia i zmiany świadomości funkcjonowania osób starszych przeciwdziałające ich wykluczeniu społecznemu.

Dzięki realizacji tych szkoleń seniorzy z Popowic zostali dobrze przygotowani do uruchomienia na ich osiedlu „żywego laboratorium” projektu CoSIE. Bowiem ich wiedza, nabyta w czasie szkoleń, jak również uruchomienie ich naturalnej kreatywności, wspartej wiekiem i doświadczeniami, jest czynnikiem sprzyjającym realizacji projektu właśnie na Popowicach.

Popowice w ujęciu europejskim

Wrocławskie Popowice będą reprezentatywne dla Polski na szczeblu Unii Europejskiej. Odwiedzą nas goście z Wielkiej Brytanii. Rozwiązania, które tu wypracujemy i przetestujemy, będą promowane w lokalnych i regionalnych mediach, nie tylko tradycyjnych, ale też nowoczesnych. Informacje w językach polskim i angielskim docierać będą również do międzynarodowej opinii publicznej. Będą również prezentowane kluczowym instytucjom krajowym i międzynarodowym. Ponadto wyniki prac będą przedstawiane na specjalistycznych wydarzeniach naukowych w Polsce i w innych państwach Unii Europejskiej. W zależności od jakości wyników będą też przedmiotem rekomendacji Komisji Europejskiej dla państw członkowskich.

Szczegółowe informacje o realizowanych działaniach w okresie ostatnich 8 lat znajdują się na stronie internetowej Fundacji – www.f-as.pl.