Spotkanie z dnia 20.04.2018

Spotkanie projektowe w dniu 20.04.18 w osobach: Aldona Wiktorska-Święcka, Anna Janas, Mariusz Dybał, Paweł Timler  reprezentujący Uniwersytet Wrocławski (UWr). Agata Bulicz, Jarzy Lech, Konrad Postawa, Marian Ferenc reprezentujący Fundację Aktywny Senior (FAS).

Cele spotkania został określony przez Kierownika projektu CoSIE Aldonę Wiktorską-Świecką:

w związku ze zbliżającym się spotkaniem, przypominam nasze dotychczasowe ustalenia:
Godz. 11.30 (zmieniona!) – 16.00
Miejsce: Sektor 3

Porządek:

 1. 11.30 – 12.30  Przyjęcie porządku, przygotowanie do spotkania z koordynatorem
 2. 12.30 – 14.00  Spotkanie Skypowe z koordynatorem
 3. 14.00 – 16.00  Praca nad pakietami:
  • WP1    UWR: Aldona Wiktorska-Święcka i FAS: Marek Ferenc
  • WP2    UWR: Aldona Wiktorska-Święcka
  • WP3    UWR: Ania Janus i FAS: Agata Bulicz
  • Wp4    UWR: Ania Janus i FAS: Agata Bulicz
  • WP5    UWR: Paweł Timler / Mariusz Dybał i FAS: Konrad Postawa i Tomek Kapłon
  • WP6    UWR: Ania Janus i FAS: Agata Bulicz
  • WP7    UWR: Paweł Timler / Mariusz i FAS: ?
  • WP8    UWR: Aldona Wiktorska-Święcka / Mariusz Dybał i FAS: Konrad Postawa i Tomek Kapłon
  • WP9    UWR: Aldona Wiktorska-Święcka i FAS: Marek Ferenc

Ze względu na ważność spraw proszę o niezawodną obecność WSZYSTKICH członków zespołu projektowego ze strony UWR i FAS

Spotkanie rozpoczęło się od rozmowy poprzez Skype z przedstawicielami Lidera projektu Mira LEHTI i Anita NARBRO. Omówiono stopień zaawansowania projektu ze strony polskiej i ogólny stan projektu w ramach konsorcjum.

Następie omówiono, założenia z agendy.

Notatkę sporządził: M. Ferenc

Notatka projektowa z dnia 20.04.2018

Przeczytaj także: