Wydział Politologii

Spotkanie projektowe w dniu 02.03.18 w osobach Aldona Wiktorska–Święcka, Renata Kunert-Milcarz, Anna Janus, Robert Frei, Iwona Taranowicz, reprezentujący Uniwersytet Wrocławski (UWr), Agata Bulicz, Jarzy Lech, Konrad Postawa, Marian Ferenc reprezentujący Fundację Aktywny Senior (FAS).

Celem spotkania było omówienie zaproponowanych zagadnień dotyczących realizacji projektu;

 1. Omówienie celów projektu w „nowym i poszerzonym” gronie osób UW i FAS.
 2. Omówienie wszystkich 10 obszarów działań WP.
 3. Przedstawienie przez AWŚ działań dla zespołu na marzec.
 4. Omówienie promocji, komunikacji, strony internetowej i komunikatorów internetowych. Podkreślono, że standardem komunikacji w UE są media społecznościowe poprzez stosowanie nowych technologii.
 5. Omówienie w wąskim gronie struktury współdziałania UW i FAS.
 6. Ustalono wstępnie, że w marcu powinien powstać ogólny zarys Laboratorium.
 7. Ustalono, że w okresie marzec – czerwiec powinny odbywać się „warsztaty przyszłościowe” na terenie Popowic.
 8. Agata zadeklarowała przygotowanie do 12 marca „Planu żywego laboratorium”.
 9. Aldona zadeklarowała, że do 16 marca przeanalizuje budżet projektu pod katem wspólnych sfinansowań UWr i FAS.
 10. Ustalono, że do obsługi Basecamp ze strony UW i FAS zatrudnimy oddzielną osobę.
 11. Ustalono, że zostanie opracowany tekst wystąpienia dotyczącego celów projektu i jego promowania:
  1. dla prasy,
  2. dla interesariuszy (tutaj wskazanym było by dostosowane do ich ról),
  3. dla mieszkańców Popowic i innych osób, które będą się spotykały z tym projektem.
 12. Przygotować plan upowszechniania w oparciu o szablon matrycy.
 13. Poruszono sprawę obowiązujących Kart czasu pracy oraz stawek godzinowych i zasady dla WP.

Notatkę sporządził: M. Ferenc

Notatka projektowa z dnia 02.03.2018

Przeczytaj także: