Nasz pomysł na realizację projektu

Jednym z nadrzędnych celów programu CoSIE, jest angażowanie jak najszerszych grup obywateli w celu wspólnego projektowania usług publicznych.

Koncepcja współtworzenia (co-creations), została przewidziana tak, aby wszystkie możliwe zainteresowane grupy społeczne mogły zrealizować przedsięwzięcia w obszarze usług publicznych. Wspólne działania opierają się na wzajemnej współpracy, słuchaniu się, dyskusji i kreacji działań.

Innymi słowy…

Naszym pomysłem, wyzwaniem i marzeniem, jest wdrożenie koncepcji senioralnego co-housingu przy pomocy narzędzi stosowanych w ramach modelu współtworzenia. Eksperyment odbywa się na terenie wrocławskich Popowic, gdzie angażując lokalnych mieszkańców – seniorów – liderów lokalnych, chcemy wypracować przestrzeń do realizacji wspólnych planów i zaspakajania zdiagnozowanych potrzeb…

Czyli jak będzie wyglądało laboratorium…

O tym oczywiście zadecydują mieszkańcy oraz zaangażowani w projekt Interesariusze…

Całość nie mogłaby się odbyć bez ogromnego zaangażowania interesariuszy – grup mających formalny i nieformalny wpływ na realizację założeń projektu.

Jako realizatorzy projektu pragniemy zachęcić głównych interesariuszy (magistrat, spółdzielnię mieszkaniową, deweloperów, mieszkańców, organizacje społeczne i kościelne) do wypracowania własnych definicji, narzędzi i modelu WSPÓLNEGO TWORZENIA USŁUG PUBLICZNYCH, który będzie ogromnym krokiem w zmianie świadomości społecznej, obejmującej myślenie o usługach publicznych…

Projekt będzie zatem połączeniem teorii z praktyką. Uniwersytet Wrocławski dostarczy narzędzi teoretycznych i diagnoz, pozwalających na zastosowanie ich w praktyce „żywego laboratorium”. Wszak seniorzy funkcjonujący w swoim miejscu zamieszkania najlepiej wiedzą, jakie są ich potrzeby. Projekt pomoże im je zrealizować.

Projekt został nazwany ProPoLabProjekt Laboratorium Popowice, w celu łatwiejszej identyfikacji i rozróżnienia.