Kim jesteśmy?

Aktywny Senior - logoStatutowym obszarem działania jest teren całego kraju. Dotychczasowe działania skupione są na terenie województwa dolnośląskiego w szczególności miasta Wrocławia. Fundacja została powołana w celu wspierania, edukowania, aktywizowania, przygotowywania do wolontariatu senioralnego osób w wieku 60+. Mimo upływu 20 lat transformacji systemowej w Polsce, ta grupa społeczna nie został dostrzeżona i w odpowiedni sposób „zagospodarowana” mimo ogromnego potencjału i określonych kompetencji zawodowych i życiowych. W początkowym okresie swojej działalności Fundacja w pierwszej kolejności realizowała programy i projekty nakierowane na edukację informatyczną, przeciwdziałającą wykluczeniu cyfrowemu seniorów (nauka posługiwania się komputerem i Internetem), edukację zdrowotną-ruchową i przede wszystkim edukację z zakresu andragogiki (ustawiczne kształcenie dorosłych). To były podstawowe potrzeby motywujące seniorów do „zmiany” dotychczasowych zachowań i pozbycia się braku wiary w siebie. Działania Fundacji są i będą realizowane wg wcześniej wypracowanych metody pracy opartych na partnerstwie, w tym przed wszystkim z wrocławskimi uczelniami i organizacjami pozarządowymi. Działanie i zarządzanie Fundacją oparte jest na strukturze sieciowej i usługach wolontarystycznych. Ten model partnerstwa pozwolił zrealizować i realizować projekty krajowe i europejskie.

Czym się zajmujemy?

Po okresie szkoleń i wsparcia, Fundacja skierowała swoje działania w kierunku strategicznych zmian w obszarze życia społecznego osób starszych. Wiedzę do tych zmian staramy się czerpać poprzez realizowane projekty z doświadczeń krajów Unii Europejskiej z założeniami ich implementacji do naszego kraju. W tym momencie za ważne uznaliśmy takie obszary jak: wspólnoty sąsiedzkie, mieszkalnictwo społeczne, samotność.

Dlaczego bierzemy udział w projekcie?

Poprzez swoje działania i udział w projektach europejskich zostaliśmy dostrzeżeni przez środowisko naukowe i zaproszeni do udziału w tym projekcie jako podmiot, który na bieżąco będzie „testował” innowacyjne założenia naukowe w obszarze kreowania polityk społecznych, wspólnego angażowania mieszkańców i interesariusz. Te działania zostały określone jako żywe laboratorium, które w tym projekcie nazwano Laboratorium Popowice.